top of page

Moon in Loonie Land

a trip down memory lane for me, a new experience for you

Năm 19 tuổi, tôi ngỡ mình còn rất nhiều thời gian trong tay. Năm 22 tuổi, tôi bắt đầu hành trình ở Canada. Số năm tuổi trẻ vẫn dường như bất tận, dẫu thực lòng tôi biết tháng năm là hữu hạn. 

Dù vậy, những chuyến du hành ký ức, với tôi, là bất tận. Tôi không thể níu giữ tuổi trẻ của mình. Ký ức cũng theo đó mà mờ dần theo thời gian. Bởi lẽ ấy, tôi chọn ghi lại những câu chuyện của mình. Những câu chuyện trong chuyến du hành ký ức của tôi, biết đâu sẽ trở thành một trải nghiệm mới cho bạn - người đang ghé thăm góc nhỏ xinh này. 

Tôi cảm ơn bạn đã nán lại bên những câu chữ của tôi. Tôi mong rằng bạn sẽ tìm được gì đó đáng nhớ nơi đây, trước khi bạn rời đi.

Sign up for email updates

Thanks for submitting!

  • Facebook
  • Instagram
  • Spotify
IMG_3043.JPG

"We start our life journey with a duffel bag full of talents. What we make of it is up to us."

liongate.JPG

- How are you gonna spend your life?

- I'm not sure. But I do know, I'm going to live every minute of it.

- Soul (2020)

bottom of page